Holst Åkeri AB

Bergkross 0-90 mm

Användningsområde: Förstärkningslager till vägbyggnad, körytor, infarter m.m.

OBS! Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner

Information
Densitet: 1 ton = 0,62 m3 / 1 m3 = 1,6 ton
Storlek: Teknisk 0-90 (Smalsida) / Praktisk 0-180 (Långsida)