Holst Åkeri AB

Makadam 11-16 mm

Makadam Är ett stenmaterial/bergmaterial (grå granit) som finns i en mängd olika storlekar/fraktioner.

Makadam 11-16 används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner, rabatter, dräneringsmaterial kring husgrunder men även till asfalt, betong, samt till biluppställningsytor.

OBS! Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera från täkt till täkt. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner

Information
Densitet: 1 ton = 0,7 m3 / 1 m3 = 1,5 ton
Storlek: Teknisk 11-16 (Smalsida) / Praktisk 11-32 (Långsida)