Holst Åkeri AB

Makadam 16-32 mm Röd

Makadam är ett stenmaterial/bergmaterial (röd granit) som finns i en mängd olika storlekar/fraktioner.

Makadam 16-32 används till exempel som dräneringsmaterial kring husgrunder. Eller som dekorativt material i rabatter och på grusgångar.

OBS! Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera från täkt till täkt. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner

Information
Densitet: 1 ton = 0,7 m3 / 1 m3 = 1,5 ton
Storlek: Teknisk 11-16 (Smalsida) / Praktisk 11-32 (Långsida)

Kategori: