Holst Åkeri AB

Makadam 8-11 mm

Makadam Är ett stenmaterial/bergmaterial (grå granit) som finns i en mängd olika storlekar/fraktioner.

Makadam 8-11mm används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.

OBS! Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera från täkt till täkt. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner

Information
Densitet: 1 ton = 0,7 m3 / 1 m3 = 1,5 ton
Storlek: Teknisk 8-11 (Smalsida) / Praktisk 8-22 (Långsida)