Holst Åkeri AB

Stenblandad jord 16-32 mm

Stenblandad jord är en fraktion som blir över vid framställningen av matjord. Materialet består av mesta dels sten som har en storlek mellan 16-32 mm som är blandat med matjord. Materialet fungerar utmärkt som stödlager till gräsmattan då materialet binder fukt och man får en stabil gräsmatta som man kan lägga den mjuka matjorden på. Materialet kan också användas som jordjämning vid slänter.

Information
Densitet: 1 ton = 0,7 m3 / 1 m3 = 1,5 ton