Holst Åkeri AB

Stenmjöl 0-4 mm

Stenmjöl Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av bärlager och makadam.
Stenmjöl används framför allt som underlag för plattor och kullersten och till kring fyllnad för skydd runt rör och ledningar. Stenmjöl används även för, hästanläggningar, fotbollsplaner, vid tillverkning av asfalt, halkbekämpning och ytbeläggning på exempel gång- och cykelbanor.

OBS! Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera från täkt till täkt. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner

Information
Densitet: 1 ton = 0,6 m3 / 1 m3 = 1,8 ton
Storlek: Teknisk 0-4 (Smalsida) / Praktisk 0-8 (Långsida)