Holst Åkeri AB

Sandningssand 0-4 mm

Sand 0-4 mm

Sandningssand 0-4 mm är en mycket fint siktad natursand. Den används främst för halkbekämpning av vägar, gång och cykelbanor. Men kan även användas till att blanda med cement och vatten till mur- och putsbruk. Kan också användas som kring fyllning av kablar, till ridbanan, dressning av gräsmattan eller varför inte till sandlådan! OBS! Eftersom detta […]

Makadam 2-5 mm

Makadam 2-4 mm röd

Makadam 2-4mm används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder. Men dess främsta användningsområde är halkbekämpning och plattläggning OBS! Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner. […]

Makadam 4-8 mm

Makadam 4-8 mm

Makadam Är ett stenmaterial/bergmaterial (grå granit) som finns i en mängd olika storlekar/fraktioner. Makadam 4-8 används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner, trädgårdsgångar, halkbekämpning och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder. OBS! Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera från täkt till täkt. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts […]