Holst Åkeri AB

Anläggningsarbeten

Alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Vi åtar oss alla typer av mark- och anläggningsarbeten, grundläggning, plattläggning, trädgårdsarbete, murläggning, terrasseringar och finplaneringar. Våra kunder utgörs av både företag och privata kunder.

Våra ingenjörer och anläggare har som främsta fokus att färdigställa ett resultat med kvalitet. Du kan lita på att arbetet utförs så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Holst har utfört flera projekt med högt ställda krav på slutresultatet. Vi vet att en stabil grund, oavsett om det handlar om en friggebod eller en skyskrapa, är fullkomligt avgörande för hållfasthet och funktion.

Merparten av det material som behövs i form av grus- och bergkrossprodukter, matjord och sand levererar vi från våra egna lokala täkter.
Vi har en egen maskinpark och egen kompetens i allt från grund till park.

Vi använder i stor utsträckning maskinstyrning och har inom företaget kompetens inom projektering, 3d-modellering, inmätning och utsättning.

Kontakt oss för att berätta mer om ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig !