Holst Åkeri AB

Sanering/rivning

Sanering av förorenad mark

Holst utför sanering av förorenad mark.
Arbete med förorenade markområden är en del av vår verksamhet. Förberedande fältprovtagningar och utredningsarbete är ofta nödvändigt för att lokalisera föroreningar, bedöma risker och föreslå åtgärder.
Vi är väl förtrogna med inventering och risk klassificering.

Idag byggs många av våra nya bostadsområden på gammal industrimark, vilket ställer krav på marksanering.
Vilken typ av sanering som kan användas beror bl.a. på förorening, de geologiska förutsättningar och geografiska läget.
Den första frågan som bör ställas är oftast vilken typ av förorening som ska saneras. Holst har erfaren personal inom saneringsområdet som kan ta hand om hela processen från förundersökning till nyanläggning på den sanerade marken.

Holst utför miljöinventering och miljöanpassad selektiv rivning, tung rivning såsom broar, hus och industrier på ett miljöriktigt sätt och tar ett helhetsansvar. Vi ser till att våra kunders sanerings- och rivningsmassor hanteras på ett korrekt sätt enligt miljöriktiga metoder.
Kunskap i form av mångårig erfarenhet i kombination med en effektiv maskinpark och bra samarbetspartner gör oss till en stark aktör inom området.

Kontakt oss för att veta mer.