Holst Åkeri AB

Väg och skogsväg

Säkra och funktionella vägar

Vi behöver säkra och funktionella vägar för att tryggt kunna ta oss fram. Det gäller både när vägen är färdig och under tiden den byggs.
Vi har byggt gator, vägar och skogsvägar i över 60 år och har en bred och stor kunskapsbank.

En väg blir bra med en väl genomförd planering, en noggrann arbetsledning och en bra dialog med kunden. Aktuella samhällsfrågor handlar ofta om att hitta en harmoni mellan miljöhänsyn och ny infrastruktur.

Holst arbetar för att skapa en hållbar infrastruktur med en minimal miljöpåverkan. Vi bygger och underhåller alltifrån mindre skogsvägar, lokalgator och GC-vägar till större vägbyggnationer och trafikintensiva cirkulationsplatser med framtiden i fokus, med nytänkande och kvalitet som ledord.

Stora vägar eller små skogsvägar, Holst är din samarbetspartner.