Holst Åkeri AB

Vatten / Avlopp / Fjärrvärme / EL

Allt som bara ska fungera

I Sverige är vi bortskämda med att ha ett väl fungerande avlopp, EL, värme och rent dricksvatten. Det är ingenting vi reflekterar över förrän den dagen det inte längre fungerar.

VA-arbeten, EL och fjärrvärme är våra specialiteter. Det kan tyckas otacksamt att vara specialister på något som ingen någonsin reflekterar över, men vi vet att det är en grundförutsättning för vårt dagliga liv och det räcker för oss. Vi är oerhört stolta över våra VA-kunskaper och vi vet att det är få som slår oss på fingrarna inom detta område.

Holst utför alla typer av arbete relaterat till vatten, dagvatten och avloppsanläggningar. Våra erfarna ingenjörer, mättekniker och anläggningsarbetare ser till att våra kunder har rätt vatten, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Holst motto är att hålla hög kvalitet och precision genom hela arbetet, då minimerar vi risken för framtida driftsstopp och skador på omgivningen.

Kontakta oss för att veta mer!