Holst Åkeri AB

Bergkross 0-16 mm

Bergkross 0-16 mm

Finns i en mängd olika nyanser. Bergkross 0-16 kan används som slitlager vid anläggning av grusvägar och under asfalt. Bergkross 0-16 fungerar utmärkt som underlag för att gjuta en platta till ett garage. OBS! uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner InformationDensitet: 1 […]

Stenmjöl 0-4 mm

Stenmjöl 04 mm

Stenmjöl Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av bärlager och makadam.Stenmjöl används framför allt som underlag för plattor och kullersten och till kring fyllnad för skydd runt rör och ledningar. Stenmjöl används även för, hästanläggningar, fotbollsplaner, vid tillverkning av asfalt, halkbekämpning och ytbeläggning på exempel gång- och cykelbanor. OBS! Eftersom detta är ett […]